VinodlingPå senare år har vi utökat vår verksamhet med vinodling. Denna är i nuläget i en uppbyggnadsfas, och pågår således i liten skala. Ambitionen är ändå att vi skall växa och att vi skall få en så god kvalité att vi får ett gott både vin och namn.

Vinodlingen anlades år 2002, och är belägen på gårdens varmaste plats på sydsluttningen. Totalt finns ungefär 1000 vinstockar, och vi producerar vitt- och rosévin.
Sedan år 2007 har vi ett eget vineri, som uppfyller EU-normerna.

Bilder från de olika stegen i vinframställningen.

pict/vin 1.JPG (15003 bytes)
Marken bereds
pict/vin 2.JPG (145765 bytes)
Plantorna sätts
pict/vin 3.JPG (47178 bytes)
Vinodlingen igång
pict/vin 4.JPG (52545 bytes) pict/vin 5.JPG (42407 bytes) pict/vin 6.JPG (44477 bytes)
pict/vin 7.JPG (45477 bytes) vvin 8.JPG (38969 bytes) pict/vin 9.JPG (41638 bytes)
Den krossade vinmassan kommer
med traktorn i plastspannar
pict/vin 10.JPG (31375 bytes)
Vinmassan hälls över i pressen
pict/vin 11.JPG (22868 bytes)
Skalresterna tas omhand för att användas
som gödning i vingården - recykling
pict/vin 12.JPG (25081 bytes)
Sven kontrollerar vinsaften som
kommer ut i den röda hinken
pict/vin 13.JPG (27366 bytes)
Efter en tid på tankarna är det dags
för avsmakning
Tillbaks till startsidan