SkogsbrukGårdens arealer är fördelade enligt följande:
64 ha blandskog, varav största delen bok, 12 ha betesmark samt 10 ha frukt- och vinodling.


Tillbaks till startsidan