Gårdens historik

Nordanvik är en medelstor gård, vars anor stammar tillbaks till vikingatid eller ännu tidigare. En av dess tidigare ägare påträffas i dokument under Skånska kriget, där han tvingas att underteckna det s k Edsbrevet 14 Martij Ao 1677. Hans namn var Jöns Gisselson, och var ägare till Klagstorp 1:1. Många Näsumssläkter har sedan varit ägare till den s k Sörgården.
Under 1800-talets mitt fick gården en mycket driftig ägare, Jöns Månsson. Han lyckades under 70 år att driva gården mycket framgångsrikt som företag med tegelbruk, bränneri, skogsskötsel och boskapshandel. Han blev dåvarande sockennämndens ordförande, och han var även nämndeman och riksdagsman i den sista ståndsriksdagen (1864). År 1849 köpte han Blistorps Herrgård (byggd 1764) på auktion. Denna flyttade han ner till Klagstorp, där den återuppfördes, nu med tegelväggar från egen tillverkning, till hans eget Corpus logi. På 1880-talet uppfördes två ekonomibyggnader, också de i tegel.
Gården fösvinner ur släkten Månssons ägor i början av 1910-talet, då en Alfred Rabe från Malmö tar över. Rabe inför fruktodling som en av sina huvudnäringar. Han namnger gården till NORDANVIK (norr om viken).
Gösta Almer köper gården år 1934, och börjar att återupprusta denna efter år av förfall. Han var utbildad agronom, men fortsätter sin föregångares omställning av driften till fruktodling. År 1950 avvecklades djurhållningen och företaget drevs som fruktodling.
Från 2021 drivs gården i tredje generation av de nuvarande innehavarna Elin och Johan Almer.


Länk till bilder från gården:

Tillbaks till startsidan